Vianen en het Water

Jolanda Drukker Murray

Ter gelegenheid van Vianen 750 jaar werd in mei 2010 de expositie Kunst in de Gracht in de Slotgracht georganiseerd met als thema Vianen en het water. Vijf kunstenaars hebben de geschiedenis van Vianen en het water verbeeld, van de eerste dijken tot en met het sluizencomplex in Hagenstein, naar idee van Jolanda Drukker Murray.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Het beeld van Jolanda is geïnspireerd op de dijken rond Vianen. Vanaf de 11e eeuw vormen dijken de bescherming tegen de hoge rivierafvoeren van de Rijn en Lek. Sindsdien is het vaak mis of bijna misgegaan met veel verlies van mensenlevens en ander leed.

Het werk van Jolanda laat de middeleeuwse plattegrond van Vianen zien met daarbij de Ringdijk die vaak doorgebroken is, vandaar de gebroken ring, de Zomerdijk met de zon als symbool, en de Langen en de Kortendijk. Ze zijn opgebouwd uit keramiek en hout. Het gouden kruis geeft plaats van de kerk van Vianen aan.


© Jolanda Drukker Murray 2017