Contact en Privacy-Statement

 

 

Atelier                              Vlampijpstraat 50     3534 AR Utrecht

Ontwerpstudio               Laren/Rotterdam

Zin om een keer in mijn atelier te komen kijken?                                                                                U bent altijd van harte welkom!

Tel             (+31) (0)6 21400060

email         jolandadrukker@live.nl

website     http://www.jolandadrukker.nl

 

PRIVACY STATEMENT

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Ik, Jolanda Drukker Murray, verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten of omdat u deze zelf aan mij verstrekt (heeft). Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: voor- en achternaam
, adresgegevens
, telefoonnummer
 en e-mailadres.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERK IK PERSOONSGEGEVENS:

Ik, Jolanda Drukker Murray, verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw betaling
, om u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.

HOE LANG BEWAAR IK PERSOONSGEGEVENS:

Ik, Jolanda Drukker Murray, bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën: – voor en achternaam: 5 jaar reden: versturen van mailing – 5 jaar. Adresgegevens worden verwijderd nadat de opdracht is uitgevoerd. – Telefoonnummer: maximaal 1 jaar – E-mailadres: 5 jaar reden: versturen van mailing.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:

Ik, Jolanda Drukker Murray, verkoop uw gegevens niet aan derden en versterk deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik, Jolanda Drukker Murray, blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE GEBRUIKT WORDEN:

Ik, Jolanda Drukker Murray, gebruik alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan zo de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij, Jolanda Drukker Murray, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jolandadrukker@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw ID of paspoort mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone) de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek. Ik, Jolanda Drukker Murray, wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevesn.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG:

Ik, Jolanda Drukker Murray, neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik tegen te gaan, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jolandadrukker@live.nl.


© Jolanda Drukker Murray 2019